A komplex kultúrakutatástól a politikai antropológiáig A komplex kultúrakutatástól a politikai antropológiáig

     Ez az írás csupán egy kis hangolási kísérlet egy nagy tudásterülethez, melynek aligha lehet tükre vagy kalauza. Nem is törekszik többre, mint olyan hangadó bevezetésre, amely a kultúra (vagy inkább a kultúrák) iránt érdeklodo, alaposabb társadalomtudományi iskolázottsággal nem rendelkezo, de nyitott szellemiségu olvasót becsalogathatja egy olyan megismerési tartományba, ahol (sokszor) kevésbé a válaszok, annál inkább a kérdések, kételyek és viszonyítások kaptak teret.
     Kultúrákról beszélni röviden, avagy évezredeket (illetve történeti) korokat átfogó ismertetést készíteni néhány oldalon - ez akkor is kockázatos és felszínes vállalkozás, ha a szakirodalmi útmutató temérdek forrásmunkára hívja föl a figyelmet, melyek persze önmagukban is komplex feldolgozások, így részletes ismeretanyaguk továbbvezetheti az antropológia elméletei iránt érdeklodot. E vállalkozás reménytelensége ellenére is érdemes azonban megkockáztatni néhány útmutató okfejtést, márcsak azért is, mert mindegyre sokasodnak azok, akiket ez új tudományterület (ténylegesen vagy esetlegesen) érdekelne, de nincs rá öt esztendejük, hogy "kitanulják" a szakma alapjait, viszont enélkül nem jutnak hozzá elemi ismeretanyaghoz sem.

A teljes szöveg letöltése...