A multikulturalitás megjelenése két francia zenei együttes példájánA multikulturalitás megjelenése két francia zenei együttes példáján

A nagymérvű, különféle irányú és célú, váltakozó jellegű, átmeneti vagy végleges letelepedéssel járó népmozgások – a migráció – és az információ gyors és folyamatos, egyre gyakrabban real time, azaz az eseménnyel egyidejű áramlása: összességében a világ megnyílása és a távolságok leküzdése.  Ezek a fő tényezők (jelenségek és folyamatok) mind hozzájárultak ahhoz, hogy a XXI. században különböző, eredetileg egymástól távol lévő, csak felületesen, alkalomszerűen érintkező életformák, társadalmi, csoportos és egyéni normák, viselkedési minták „természetesen" együtt (vagy egymás mellett) éljenek, netán keveredjenek. Ez voltaképpen a multikulturalitás. A jelenség- és fogalomkör tömeges Észak-Amerikában és Nyugat-Európában, korunk egyik leginkább meghatározó politikai és társadalmi eleme. 
            A multikulturalitás – amelynek már „becézése" is van magyarul: multikulti – leegyszerűsítve lényegében egy adott lakóhelyi és/vagy társadalmi csoporton belüli kulturális sokféleséget (több, egymástól különböző kulturális norma- és szokásrendszer egymás melletti létezését) jelenti. A szó segítségével leírhatjuk azokat a társadalmakat, vagy olyan lakókörnyezeteket, amelyekben (legtöbbször, de nem mindig a bevándorlás eredményeképpen) más-más kultúrából származó egyének különböző kulturális csoportokat alkotva élnek együtt. Ennek a helyzetnek a kezelésére létrejött egy újfajta, a késő modernitásra jellemző, sokfelé ágazó és egyre összetettebbnek bizonyuló diskurzus: a multikulturalizmus, vagyis a jelenséghez kötődő nézetrendszer. 
            Tanulmányom témája a multikulturalizmus művészi kifejezés módja. Azé, amely a multikulturális társadalom problémáira reagál, annak emberéről szól - két francia könnyűzenei együttes példáján bemutatva. A célja, hogy bemutassam: miként „ölt alakot" a multikulturális társadalom két francia együttes zenéjén, dalszövegeik témáin és egész tevékenységükön keresztül. Mivel francia együttesekről van szó (a „francia" jelző ennél egy kicsit bonyolultabb, de erre később úgyis kitérek), már itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy bizonyos kérdéseket kizárólag Franciaország tárgyi és fogalmi keretein belül vizsgálok, hiszen más helyeken és társadalmakban eltérő módon kezelik ezt a „állapotot".
 (Köszönet Frédéric Girardnak a dalszövegek fordításához nyújtott segítségért.)
            A két együttes: a Zebda és a Billy Ze Kick et les Gamins en Folie. A tanulmányomban felállított hipotézis az tehát, hogy a multikulturalitás (a kulturális sokféleség) erős hatással van e két, nagy nyilvánosságnak örvendő együttesre, és ezt a multikulturalitást „felhasználva" olyan értékeket és viselkedési mintákat közvetítenek, amelyekkel a legkülönbözőbb kultúrákkal rendelkező emberek azonosulni tudnak: bizonyos meghatározott értékek és identitás-kategóriák alapján, így létrehozva egy multikulturális csoportot.

A teljes szöveg letöltése...