Biciklis futárvilág a 20. századbanBiciklis futárvilág a 20. században

                Talán nem a legszerencsésebb ezzel kezdeni, de kénytelen vagyok némi magyarázattal szolgálni dolgozatom cím és alcím választásához. Kezdeti célkitűzésem a rendszerváltás utáni budapesti biciklis futárszolgálatok kultúrájának feltérképezése volt. A különböző források feltárása és az eddig elvégzett terepmunka során azonban egyre határozottabban merült fel a téma tágabb keretekben való tárgyalásának szükségessége. Ennek elsődleges oka, hogy a kutatás folyamatában előkerülő információk a kezdetben lokális és szinkron horizontban elképzelt témát globális és diakron horizontúvá feszítették. Ez a felismerés vezetett arra, hogy jelen munkámat a térbeli és időbeli kiterjesztés nyomán előmunkálatnak tekintsem leendő szakdolgozatomhoz, abban a reményben., hogy az alábbiakban olvasható áttekintésszerű összefoglalás, a megkezdett és csak félig-meddig bejárt út fázisának fényében tűnik elő az olvasók számára is. Az előmunkálat jelleg szolgálhat magyarázatként témakifejtésem súlypontbéli aránytalanságaira, vagyis arra, hogy egyes résztémák kidolgozása esetleg elnagyolt, másoké talán befejezettnek tekinthető. 
             Témaválasztásom indokaként kell megemlítenem, hogy kulturális antropológiai érdeklődésem homlokterében mindig is elsősorban jelen korunk és közvetlen környezetünk "alternatív" kisközösségei állottak, amelyekkel mindennapi életünkben mindannyian találkozhattunk, akár nap mint nap is. Ezen kisközösségek a modern, komplex társadalmak atomizált struktúrájában lehet, hogy csupán egzotikus kulturális színfoltként tűnnek elő, mégis létezésükkel jellemző szereplői az adott társadalom által kitermelt kulturális szövedéknek. Ilyen csoport a biciklis futároké, akik foglalkozási összetartozásukon túl, életmódbeli szubkultúrát is alkotnak. Közülük többeket, főként a két nagyobb budapesti szervezet vezető személyiségeit, már évek óta ismerem, részt vettem az általuk szervezett budapesti futár világbajnokság előkészítő munkálataiban és természetesen a versenyen is, mint ellenőrzőpontos segítő. További, kiegészítő, tapasztalatokat gyűjtöttem a hazai futár társadalom kultúrájáról, a futárok által alapított zenekarok koncertjein.
A téma megragadásához alkalmazott módszerek, a résztvevő megfigyelés, baráti beszélgetések és interjúk, az írott és szóbeli források egyeztetése, a jelen és történeti kutatás együttes kezelése, az elméleti kereteket megadó szakirodalom bevonása voltak.

A teljes szöveg letöltése...