Találkozások a Krisna-tudattalTalálkozások a Krisna-tudattal

Kutatásomat 2000 őszén kezdtem meg a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők közösségében. A kezdet ideje egyetemi tanulmányaim elején állt, most közeledve a befejezéséhez, úgy érzem, egy végponthoz jutottam, időszerű tehát ennek az időszaknak egy összegző elemzése. Tanulmányomat négy alapvetően meghatározó kérdés köré csoportosítottam, négy fontos "találkozás" köré. Az első, hogyan kerültem be ebbe a közösségbe, hogyan fogadtak el, miféle szerepet tölthettem be a kutatás során, mint antropológus? A második rész, első terepmunkáim eredménye, a magyarországi hívőkkel kapcsolatos elemzés, melyben egy fontos kérdésre keresem a választ. Hogyan illeszkedik be a Krisna-hívők kultúrája az őket körülvevő kultúrába? Végül arról írok majd, hogyan jutottam el a filmezésig, hogyan készítettem el első filmemet erről a közösségről, és ez milyen eredményekkel, tanulságokkal, újabb tapasztalatokkal járt? Megfogalmazódik (mivel a film témája is ez volt) mit is jelent tulajdonképpen a Krisna-tudat? Különféle szinteken azt fogom elemezni, hogyan sajátítják el a hívők a Krisna-tudatos kultúrát? Befejezésül pedig utolsó terepmunkám eredményeiről fogok beszámolni, egy indiai út során szerzett tapasztalataimról és egy zarándoklaton készült filmemről.

A teljes szöveg letöltése...