Cigányok, szintók, narratívák (A Kremsben bemutatott kiállítás apropóján)Cigányok, szintók, narratívák (A Kremsben bemutatott kiállítás apropóján)

            Az elme Jurassic-parkja és a politikai közítélkezés Hyde Parkja közötti tanulmányi sétán veszünk részt a kiállítás termeiben és a kiadós katalógus lapozgatása közben. (Utóbbi a Nyugat-Európában immáron kitűnően bevált vaskosabb album, részint majdnem teljes illusztratív anyaggal, részint a háttértudás nyomtatott ismeretanyagával bővítve…). Cigány-interpretációk sorozataival találkozunk a plain air festészettől a fotóba foglalt hősiesítésig, a naturalista ábrázolás intimitásaitól a Roma Holocaustig ívelő gondolati mezsgyén át a kortárs „archaikus népleírásig". Mondhatni: a mutatkozások széles horizontja révén kapunk vizuális és szemantikai örökséget, avagy inkább történeti portrét és mentális tájképet e mindig változó, és folyton-folyvást sajátlagos érdeklődést vonzó népességről.
            Történeti tájkép? Illanó pillanat? Vagy inkább megkövült, előítéletes örökség? Nehéz dönteni, mind a tárlat, mind pedig a katalógus alapján. Ezek mindegyike, s még ráadásképpen a megjelenítések sajátos belső története, tudományos és esztétikai vonulata a teljesebb kontextus, körülöttük és bennük interpretációk interpretációja, magyarázkodások és megneveződések magyarázatai. Állandósult időlegesség.

A teljes szöveg letöltése...